Sporządzanie dokumentacji o likwidację i upadłość przedsiębiorcy

 

W sytuacjach kiedy przedsiębiorstwo boryka się z problemami finansowymi w celu uchronienia się przed odpowiedzialnością cywilną lub karną Kancelaria oferuje swe usługi w zakresie sporządzenia wniosku wraz z kompletną dokumentacją do właściwego Sądu Gospodarczego o wszczęcie postępowania naprawczego w stosunku do przedsiębiorstwa bądź ogłoszenia upadłości.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ NASZ:  FORMULARZ KONTAKTOWY