Pożyczki pod zabezpieczenie nieruchomości

to pożyczki pod zabezpieczenie: mieszkania, domu, działki rolnej, działki budowlanej. Pożyczki tego rodzaju są doskonałą formą uniknięcia zbędnych kosztów związanych z egzekucjami windykacyjnymi i komorniczymi. Dużą część kosztów przy wypowiedzianych kredytach bankowych i pożyczkach prywatnych (np. chwilówkach) stanowią także odsetki karne i koszty komornicze. Pożyczka prywatna daje szansę spłaty wszystkich zobowiązań i zadłużeń bankowych jak i poza bankowych. Możliwość konsolidacji i restrukturyzacji zobowiązań z takiej pożyczki to doskonały sposób na wyjście z pętli kredytowej.

Nie odrzucamy wniosków klientów, którzy posiadają zajęcia komornicze.

Staramy się im pomóc i proponujemy rozwiązanie finansowe takie, które pozwoli na spłatę tych i innych zobowiązań oraz zadłużeń.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe warunki, jakie musi spełniać osoba wnioskująca o pożyczkę: 

  • Posiadać nieruchomość, której jest właścicielem lub współwłaścicielem,

  • przedstawić odpowiednią dokumentację dotyczącą nieruchomości oraz prawa własności,

  • posiadać księgę wieczystą dla nieruchomości,

Wysokie kwoty!

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ NASZ:  FORMULARZ KONTAKTOWY