Ubezpieczenia wypadkowe NNW

Posiadamy elastyczną ofertę ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, wielu towarzystw ubezpieczeniowych.

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia:

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szeroki wachlarz usług assistance:

 • pomoc medyczna,
 • pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domowa,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ NASZ:  FORMULARZ KONTAKTOWY