5 rzeczy, które warto wiedzieć o zdolności kredytowej

Zakup nieruchomości oznacza spory wydatek, dlatego większość osób zainteresowanych nabyciem mieszkania lub domu potrzebuje odpowiedniego źródła finansowania. Najpopularniejszym, a zarazem stosunkowo łatwo dostępnym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a więc takiego, którego spłata będzie zabezpieczona wpisem do księgi wieczystej na rzecz udzielającego go banku. Uzyskanie kredytu wiąże się jednak ze spełnieniem określonych kryteriów – przede wszystkim posiadaniem właściwej ilości pieniędzy na udział własny oraz wysokością wyliczonej przez bank zdolności kredytowej. Przekonajmy się, czym ona jest i sprawdźmy, od czego zależy jej poziom.

Czym jest zdolność kredytowa?

Podstawowym zakresem działalności banków jest kredytowanie firm lub osób, które chcą dokonać zakupu rozmaitych dóbr, mimo iż obecnie nie posiadają wystarczających do tego środków. Udzielający kredytu mieszkaniowego bank potrzebuje więc gwarancji, że klient ureguluje swoje należności. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na danej nieruchomości. Proces dochodzenia swoich roszczeń oznacza jednak dla banku konieczności ponoszenia związanych z tym wydatków, by je ograniczyć, podejmuje więc działania mające na celu określenie, czy konkretna osoba będzie regulowała swoje zobowiązania. Wyliczanie zdolności kredytowej służy sprawdzeniu, jakim obciążeniom finansowym będzie w stanie podołać kupujący nieruchomość.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest oceniana według procedur obowiązujących w konkretnym banku. Wyliczając ją, bierze się pod uwagę przede wszystkim dochody potencjalnego kredytobiorcy oraz jego istniejące już zobowiązania. Ponieważ w grę wchodzi tworzenie prognozy, uwzględnia się wykształcenie konkretnej osoby, jej miejsce pracy, a także wiek oraz status majątkowy i rodzinny. Liczy się też m.in. wcześniejsza historia kredytowa, korzystanie z rozmaitych instrumentów np. kart kredytowych czy przeprowadzane do tej pory transakcje.