Czy opłaca się brać kredyt ze stałym oprocentowaniem?

Dla większości osób potrzebujących własnego lokum jedynym sposobem na jego zakup będzie zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Od pewnego czasu klienci banków mogą wybierać między kredytem o stałej stopie procentowej oraz kredytem o stopie zmiennej. Przekonajmy się, jakie są między nimi różnice i sprawdźmy, w jakich sytuacjach warto decydować się na każde z tych rozwiązań.

Czym jest stałe i zmienne oprocentowanie kredytu?

Kredyty mogą być naliczane z zastosowaniem zmiennej lub stałej stopy procentowej, w zależności od tego, na co zdecyduje się zaciągający zobowiązanie klient. W przypadku stopy zmiennej wysokość spłat ustala się w oparciu o specjalny wskaźnik, którego wielkość jest uzależniona od poziomu stopy procentowej określanej przez Radę Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, będącego w naszym kraju bankiem centralnym. Drugą dostępną opcją jest stała stopa procentowa, której wysokość jest podawana w podpisywanej z bankiem umowie. Możliwość zmiany sposobu, w jaki naliczane jest oprocentowanie, wprowadziła rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego, w myśl której banki są zobowiązane do oferowania kredytów ze stałą stopą na okres przynajmniej 5 lat. Wiele instytucji proponuje jednak wydłużenie tego okresu nawet do kilkunastu lat.

Co przemawia za stałą, a co za zmienną stopą procentową?

W przypadku kredytu o zmiennej stopie procentowej wysokość rat rośnie wraz z podnoszeniem poziomu stóp procentowych przez bank centralny i maleje, gdy ulegają one obniżeniu. Jeżeli stopa kredytu jest stała, nie ulega zmianie przez okres podany w umowie. Kredyt o stałej stopie procentowej warto więc wybierać wówczas, gdy spodziewany się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie podnosiła stopę procentową. Kredyt ze zmienną stopą okaże się korzystniejszy, jeżeli stopy będą obniżane. Warto jednak pamiętać, że przy zawieraniu umowy stopa stała jest zwykle wyższa niż stopa zmienna, co może znacząco wpływać na wysokość rat, jeżeli przewidywania okażą się chybione.