Zmiana oprocentowania kredytu. Kiedy warto rozważyć takie rozwiązanie?

Wysokie ceny wynajmu oraz problemy ze znalezieniem dostępnego lokalu w odpowiednim standardzie sprawiają, że większość osób decyduje się na jego zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym. Z uwagi na to, że oznacza to konieczność wyłożenia znacznej kwoty, do finansowania inwestycji niezbędny okaże się z reguły kredyt mieszkaniowy. Choć zobowiązanie tego rodzaju będzie znacznym obciążeniem dla rodzinnego budżetu, właściwie wybierając bank i sposób naliczania oprocentowania, można nieco obniżyć wysokość płaconych rat. Przekonajmy się, jakie może być oprocentowanie takich kredytów i sprawdźmy, z czym wiążą się oferowane przez banki opcje.

Jakie są rodzaje oprocentowania kredytów?

Kredyty mogą być udzielane z zastosowaniem zmiennej lub stałej stopy procentowej. Większość zaciąganych zobowiązań zakłada stopę zmienną, która rośnie wraz z podnoszeniem poziomu stóp procentowych przez bank centralny i maleje, gdy ulega ona obniżeniu. Stopy stałe są niezależne od bieżącej sytuacji makroekonomicznej i utrzymują się na poziomie określanym w zawartej z bankiem umowie. Do tej pory kredyty z takim mechanizmem nie były oferowane zbyt często. Zmieniło się to jednak wraz z ogłoszeniem przez KNF tzw. rekomendacji S. Zakłada ona, że bank ma obowiązek oferować kredyty hipoteczne, które opierają się o stałą stopę procentową przez okres minimum 5 lat. W wielu przypadkach będzie istniała możliwość zmiany oprocentowania ze zmiennego na stałe.

W jakich sytuacjach oprocentowanie stałe będzie korzystne?

Poziom oprocentowania stałego jest z reguły wyższy niż zmiennego. W sytuacji, gdy rynek oczekuje systematycznych wzrostów stóp ogłaszanych przez bank centralny, może się jednak okazać, że szybko staną się one dużo wyższe w stosunku do tych, jakie obecnie oferują banki. Przewidując taką politykę monetarną, warto więc zdecydować się na przejście na oprocentowanie stałe. Trzeba mieć na uwadze fakt, że w sytuacji odwrotnej okaże się ono niekonkurencyjne. Decyzja tego typu zawsze jest więc obciążona pewnym ryzykiem.