Analizy finansowe, biznes plany

Kancelaria oferuje usługi w zakresie sporządzania biznes planów, analiz finansowych i gospodarczych

 

Kancelaria oferuje sporządzenie biznes planów, analiz finansowych i gospodarczych na potrzeby kredytu, dotacji, dla inwestora, a także dla potrzeb wewnętrznych firmy np. w celu zbadania opłacalności inwestycji.

Część finansowa Biznes Planu pozwala zauważyć, czy dane przedsięwzięcie będzie w przyszłości rentowne i czy firma nie będzie miała, w warunkach optymalnych prowadzonej działalności gospodarczej, problemów z płynnością finansową.

Analiza Finansowa pozwala zobaczyć w jakiej kondycji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo i jakie ma szanse na finansowe powodzenie w przyszłości. Celem sporządzania analiz finansowych jest nie tylko ocena stanu faktycznego finansów firmy czy instytucji, ale również ocena zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wynik finansowy. Analizy finansowe zawarte w Biznes Planach wykorzystują między innymi banki w celu podjęcia decyzji kredytowej.

Analiza finansowa w zależności od potrzeb obejmuje:
 1. Analizę bilansu
 2. Analizę rachunku zysków i strat
 3. Analizę rachunku przepływów pieniężnych
 4. Wskaźnikową analizę rentowności
  • Wskaźniki rentowności sprzedaży
  • Wskaźniki rentowności majątku
  • Wskaźniki rentowności kapitałów własnych
 5. Wskaźnikową analizę płynności
  • Wskaźniki płynności bieżącej
  • Wskaźniki płynności szybkiej
  • Wskaźniki płynności podwyższonej
 6. Wskaźnikową analizę zadłużenia
 7. Wycenę opłacalności inwestycji:
  • Metodą zdyskontowanych korzyści netto z inwestycji ( NPV )
  • Wewnętrzną stopą zwrotu z inwestycji ( IRR )

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ NASZ:  FORMULARZ KONTAKTOWY