UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jeżeli sytuacja sprawia, że nie możesz regulować swoich zobowiązań, a twoje długi przewyższają Twoje dochody i boisz się wpadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia lub co gorsza już w nią wpadłeś - zgłoś się do nas. Przy współpracy z Prawnikami i Doradcami Restrukturyzacyjnymi znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów. Możliwie, że na ugodowe rozwiązanie Twoich problemów z wierzycielami będzie już za późno, wtedy opracujemy prawną drogę mająca na celu Twoje oddłużenie, poprzez upadłość konsumencką, która jest w takiej sytuacji najkorzystniejsza dla dłużnika jaki i wierzyciela. Dzięki niej można kompleksowo rozwiązać problem zadłużenia, na ile możliwe spłacić wierzycieli i dostać szansę na NOWY START.

Prowadzona przed sądem upadłość konsumencka zmierza do ustalenia jakim osobom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, będziesz zobowiązany spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny. W większości przypadków oznacza to, że możesz liczyć nie tylko na rozłożenie długów na raty, ale także na ich bardzo znaczne zredukowanie. Okres realizacji planu spłaty wierzycieli może wynosić maksymalnie do 7 lat. Nie musisz się obawiać, że zostaniesz pozbawiony wszystkiego. Prawo upadłościowe gwarantuje zachowanie określonego w przepisach majątku ruchomego najpotrzeb-niejszego w życiu codziennym. Ochronie będzie podlegać również część Twoich dochodów uzyskiwanych po ogłoszeniu upadłości (np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, ze świadczenia emerytalnego, rentowego itp.). 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ NASZ:  FORMULARZ KONTAKTOWY