Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy - Jak nazwa wskazuje udzielany jest na podstawie obrotów firmy. Stwarza duże możliwości uzupełnienia środków finansowych w Twojej firmie, pomaga sfinansować bieżące potrzeby i płatności, a także zachować płynność finansową oraz ciągłość prowadzonej działalności. W zależności od branży możemy otrzymać do 40 % obrotu rocznego. Kredyt obrotowy jest udzielany do 24 mc  lub ratalny na okres do 10 lat. Przyznane środki mogą być przeznaczone np. na zakup towarów, surowców lub regulowanie należności wobec kontrahentów i organów podatkowych.
 

Zalety kredytu obrotowego:

 • Dostęp do środków finansowych, na realizację bieżących płatności - poprawa płynności, skuteczniejsze zarządzanie finansami firmy

 • Spłacamy miesięcznie tylko odsetki, spłata rat dopasowana indywidualnie do potrzeb i mozliwości kredytobiorcy.

 • Brak zabezpieczeń twardych

 • obsługa w miejscu prowadzenia działalności lub w innym wskazanym przez Ciebie miejscu

 • Wysokie kwoty do 1 000 000 zł

 • spłata kredytu następuje automatycznie z rachunku bieżącego kredytobiorcy

 

Dokumenty do kredytu obrotowego:

Działalności gospodarcze: Spółki prawa handlowego:
 1. Wypis z CEiDG

 2. Dowód osobisty

 3. Pit 36 za rok poprzedni

 4. KPR za okres bieżący

 5. Tabelę amortyzacji

 6. Wyciąg z banku za ostatnie 12 mc

 1. KRS

 2. Dowód osobisty

 3. Bilans i RZiS za rok poprzedni

 4. Bilans i RZiS za okres bieżący

Podstawowe parametry:

 • Dla kogo: wszystkie podmioty gospodarcze działające od 12 miesięcy. brak opóźnień w spłacie kredytów powyżej 30 dni.

 • do 1 mln zł! (bez zabezpieczenia majątkowego), powyżej szeroki zakres zabezpieczeń

 • szybkie decyzje (nawet w 1 dzień!)

 • możliwość obliczania zdolności kredytowej na podstawie średnich miesięcznych przychodów, pod uwagę brany jest zysk, przychód oraz wielkość wpływów na rachunek firmowy z ostatnich 6 miesięcy.

 • nieodnawialne - długi okres do 120 miesięcy

 • stała lub zmienna stopa procentowa

 • odsetki płatne w rozliczeniu miesięcznym 

 • uproszczone procedury

 • korzyści podatkowe - odsetki można wpisać w koszty prowadzonej działalności

 • Oprocentowanie – Indywidualne Negocjacje.

 • Sposób spłaty: równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe lub raty odsetkowe w przypadku kredytu odnawialnego.

 • Waluta: PLN, EUR

 • Ubezpieczenie: ustalane indywidualnie i uzależnione od poziomu ryzyka dla danej transakcji.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ NASZ:  FORMULARZ KONTAKTOWY