Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości można przeznaczyć na zakup obiektu związanego z prowadzeniem działalności biznesowej takich jak na przykład: obiektów biurowych np. siedziba firmy, salonu, obiektów magazynowych oraz produkcyjnych np. hala produkcyjna, hotele oraz pensjonaty i wiele innych

Leasing finansowy

Jest najczęściej stosowany dla całej nieruchomości wraz z gruntem. Raty z tytułu umowy leasingu finansowego podzielone są na część kapitałową i część odsetkową. Odsetki są wliczane jako koszt uzyskania przychodu.

Podstawowe parametry:

 • możliwość finansowania - do 100% wartości nieruchomości

 • nieograniczona, maksymalna wartość transakcji

 • okres leasingu do 20 lat

 • naliczony VAT (23%) jest płatny z góry po podpisaniu umowy leasingowej, określony od sumy wszystkich rat leasingu. (Podatek VAT podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych)

 • wykup końcowy nieruchomości - dowolny według umowy leasingowej

 • Waluta PLN, EURO i USD

 • Niskie oprocentowanie – Indywidualne Negocjacj

Zalety leasingu finansowego:

 • długoterminowe finansowanie

 • szybkie procedury

 • finansowana nieruchomość zalicza się do składników majątku leasingobiorcy i jest amortyzowana

 • efektywna struktura finansowa i optymalizacja bilansu

 • odsetki i amortyzacja stanowią koszt uzyskania przychodu

 • minimalne zaangażowanie własnego kapitału

Leasing Zwrotny

Jeżeli Twoja firma posiada już nieruchomość i zamierzasz uwolnić swoje środki finansowe (gotówkę), które chcesz zainwestować lub poprawić płynność finansową jest to dla Ciebie najlepsza forma finansowania.

Podstawowe parametry:

 • możliwość finansowania do 100% wartości nieruchomości

 • nieograniczona maksymalna wartość transakcji

 • okres do 20 lat

 • możliwość finansowania innych inwestycji

 • refinansowanie kredytów inwestycyjnych z innych banków

 • leasing operacyjny i finansowy

 • Waluta PLN, EURO i USD

 • Oprocentowanie – Indywidualne Negocjacje.

Zalety leasingu zwrotnego:

 • długoterminowe finansowanie

 • szybkie procedury

 • uwolnienie środków finansowych zamrożonych w posiadanych nieruchomościach

 • możliwości zaliczenia kosztów od uzyskanych przychodów

 • możliwość sfinansowania innych inwestycji dzięki uwolnieniu środków finansowych

 • efektywniejsze wykorzystanie majątku

 • poprawa płynności finansowej

 • osiągnięcie wymiernych korzyści wynikających z optymalizacji kosztów

 • poprawa wyników finansowych dzięki której poprawi się również zdolność kredytowa

Leasing Operacyjny

Stosowany jest do różnych zabudowań (naniesień) bez gruntu, który nie podlega amortyzacji i nie może być przedmiotem leasingu operacyjnego, z tego względu zawierana jest inna umowa leasingu finansowego samego gruntu. Przy leasingu operacyjnym raty stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy.

Podstawowe parametry:

 • możliwość finansowania - do 100% wartości nieruchomości

 • nieograniczona maksymalna wartość transakcji

 • okres do 20 lat (minimalny okres 5 lat)

 • minimalna cena wykupu po upływie 5 letniego okresu leasingu wynosi 67% ceny zakupu określonej w umowie sprzedaży, po 10 latach 46%

 • przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingodawcy

 • raty miesięczne leasingu, prowizje i koszty eksploatacji stanowią koszt uzyskania przychodów

 • VAT (23%) naliczony - płatny łącznie z ratami leasingowymi.

 • Waluta PLN, EURO i USD

 • Niskie oprocentowanie – Indywidualne Negocjacje

Zalety leasingu Operacyjnego:

 • długoterminowe finansowanie

 • szybkie procedury

 • osiągnięcie wymiernych korzyści wynikających z optymalizacji kosztów

 • efektywna struktura finansowa i optymalizacja bilansu

 • poprawa wyników finansowych dzięki której poprawi się również zdolność kredytowa możliwości zaliczenia rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ NASZ:  FORMULARZ KONTAKTOWY