Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Skorzystanie z Sankcji Kredytu Darmowego (SKD) to możliwość uzyskania zwrotu wszystkich dodatkowych kosztów kredytu tj. prowizji, odsetek i innych oraz zredukowania raty kredytowej do jedynie raty kapitałowej. Aby móc skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego konieczne jest jednak formalno-prawne zgłoszenie swojego roszczenia wobec Kredytodawcy. Na czym konkretnie polega SKD i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Aby dowiedzieć się więcej, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Czym jest sankcja kredytu darmowego (SKD)?

Sankcja Kredytu Darmowego to środek prawny, który ma zastosowanie w sytuacjach, gdy kredytodawca narusza prawa konsumenta w ramach umowy kredytowej lub pożyczkowej. Według ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku stwierdzenia takiego nadużycia i jego udowodnienia, co wynika wprost z Ustawy o Kredycie Konsumenckim, konsument nabywa praw do zwrócenia kredytu bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych bankowi lub firmie pożyczkowej - zwraca jedynie pożyczony kapitał w terminie ustalonym w umowie kredytowej.

Sankcja ta ma na celu wymuszenie na kredytodawcy przestrzegania obowiązujących przepisów, a jednocześnie zabezpieczenie interesów konsumenta. Warto jednak pamiętać, że sprawa przedawnia się po roku, licząc od dnia całkowitej spłaty i rozliczenia kredytu lub pożyczki, dlatego konsumenci powinni działać niezwykle szybko, jeśli chcą skorzystać z Sankcji kredytu darmowego.

Kiedy ma zastosowanie Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja Kredytu Darmowego odnosi się jedynie do kredytów konsumenckich, w tym m.in. samochodowych. W przypadku kredytów konsumenckich, gdy zapisy umowy kredytowa nie czynią zadość przepisom Ustawy o Kredycie Konsumenckim, konsument   ma prawo skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego. Celem takiego przepisu jest ochrona konsumentów oraz zapobieganie nieprawidłowościom w umowach oferowanych przez sektor finansowy. Aby taka sankcja mogła być zastosowana, muszą zostać spełnione jasno określone przesłanki, jakie definiuje ustawa o kredycie konsumenckim.

Podstawowym kryterium jest naruszenie przez kredytodawcę obowiązków, które zostały określone w ustawie o kredycie konsumenckim. Warto wiedzieć, że jest ich wiele - może to być np. sytuacja, gdy umowa nie została zawarta w formie pisemnej lub nie zawiera informacji o rodzaju kredytu bądź okresie spłaty, oraz wiele innych, wymienionych w art. 30 Ustawy.

Ponadto kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeśli kwota kredytu nie przekracza 255 550 złotych, a od ostatniego działania związanego z kredytem nie minął więcej niż jeden rok (przy czym umowa o kredyt została podpisana z bankiem lub firmą pożyczkową po 17 grudnia 2011 roku).

Kiedy można skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego?

Aby skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego, należy udowodnić, że Bank działał umyślnie i naruszył przepisy prawne ustawy o kredycie konsumenckim. Aby móc skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego konieczne jest jednak formalno-prawne zgłoszenie swojego roszczenia wobec Kredytodawcy. Warto pamiętać, że okres ważności tego prawa wynosi jedynie 1 rok od momentu wykonania i rozliczenia umowy, czyli całkowitej spłaty kredytu. Po upływie terminu nie ma możliwości przywrócenia prawa do dochodzenia roszczeń, ponieważ ów roszczenie ulega przedawnieniu. O Sankcję Kredytu Darmowego można wystąpić w każdej chwili w trakcie spłaty kredytu konsumenckiego.

W przypadku kiedy Bank odmówi przyznania racji konsumentowi, w takim wypadku pozostaje skorzystanie ze ścieżki sądowej poprzez wytoczenie powództwa przeciwko kredytodawcy w celu udowodnienia naruszeń obowiązujących przepisów prawa. Konsumenci posiadający kredyty gotówkowe w PLN lub innych walutach, mają silny oręż w ręku w postaci Ustawy. Przy prowadzeniu jednak tego typu spraw najlepiej skorzystać z pomocy wykwalifikowanych Profesjonalistów, specjalizujących się w prowadzeniu tego typu spraw.

W przypadku stwierdzenia, ze konsumentowi przysługuje Sankcja Kredytu Darmowego, od momentu zgłoszenia swojego roszczenia wobec Kredytodawcy, do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia może upłynąć nawet do dwóch lat. 

Co klient zyskuje, korzystając z SKD?

Jeśli zastanawiasz się, jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie wobec Banku Sankcji Kredytu Darmowego, to na pewno  to, że główną Korzyścią dla Konsumenta jest zwrot jedynie pożyczonego kapitału bez odsetek, prowizji i innych kosztów, które zostały określone przez kredytodawcę. Co ważne, skorzystanie z SKD nie narusza zasad umowy dotyczących terminu i sposobu spłaty kredytu.